Menu
Your Cart

Terms & Conditions

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF THE FOOD CATERING HJEMMESIDE


Denne hjemmeside stilles til rådighed af THE CATERING. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på info@thefood.dk.

Du er velkommen til at benytte dig af www.thefood.dk ("hjemmesiden") på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Betingelser for brug

Disse betingelser for brug - "betingelserne" - som ændres fra tid til anden af THE FOOD CATERING - gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden

Indhold

THE FOOD CATERING bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. THE FOOD CATERING har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. THE FOOD CATERING garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. THE FOOD CATERING fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og RTHE FOOD CATERING kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Kundens brug af THE FOOD CATERING's ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. THE FOOD CATERING fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdikuponerne. THE FOOD CATERING vælger samarbejdspartnere med størst mulig omhu, men THE FOOD CATERING kan ikke garantere, at varerne og tjenesterne fra samarbejdspartneren opfylder brugerens forventninger. Den vare eller tjenesteydelse, som kundens værdikupon giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor THE FOOD CATERING ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav bør rettes mod samarbejdspartneren. 

Hvis værdibeviset af den ene eller anden grund ikke kan indløses i hele værdibevisets løbetid returnere vi naturligvis din penge. 

THE FOOD CATERING er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

- Værdikuponen er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren i værdibevisets løbetid.
- Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger.

THE FOOD CATERING bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men THE FOOD CATERING kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Force Majeure

Hverken thefood.dk eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

Fortrydelsesret

Du har altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Dette gælder naturligvis også hos thefood.dk og hos vores samarbejdspartnere. Gør du brug af fortrydelsesretten er det vigtigt, at du oplyser dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer, så samarbejdspartneren/udbyderen har mulighed for at identificere dig. 

Har du købt en vare fra samarbejdspartneren, løber fortrydelsesfristen fra den dag, du modtager din ordre bekræftelse. Fortryder du dit køb, skal du inden fortrydelsesfristens udløb give samarbejdspartneren/udbyderen meddelelse om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelse, at afbestilling lever op til betingelserne herfor, og herefter tilbagebetales værdien af det købte til dig. Værdien er den pris, du betalte for varen, inklusiv leveringsomkostninger, medmindre du har valgt en anden leveringsform. Dette gælder, uanset om varen er faldet eller steget i pris siden din bestilling.

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at et værdibevis til en tjenesteydelse er blevet indløst hos richmondcatering.dk  samarbejdspartnere.

Tilbagebetalingen sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet.
Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på www.thefood.dk, kan du naturligvis rette henvendelse til www.thefood.dk eller den pågældende samarbejdspartners kundeservice, som vil være behjælpelige med at løse problemet.

Nyhedsbrev

Ved at give samtykke til at modtage nyhedsbreve og beskeder om nye tilbud accepterer du at modtage nyhedsbreve via e-mail og SMS fra Luksus Smørrebrød og deres samarbejdspartnere.

Hvis du senere fortryder og ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve via e-mail, kan du blot klikke på "unsubscribe/afmeld" i bunden af nyhedsbrevet.


Reklamation

Hvis vi ikke lever op til forventningerne:
Vi gør altid vores bedste for at være med til at skabe gode forudsætninger for en rigtig god begivenhed, uanset hvad den handler om. Skulle der imidlertid være reklamation, eller noget der ikke helt var, som det skulle være, hører vi gerne fra dig - og gerne hurtigst muligt. Vi vil nemlig gerne rette op på vores fejl med det samme.
- Gennemgå altid din catering ved levering/afhentning, så du er sikker på, der ikke er fejl eller mangler. Undersøg om det stemmer overens med din ordrebekræftelse /fakturaen. Dvs modtagelse af maden er din accept for en fejlfri cateringlevering/ afhentning.
 
- I tilfælde af en reklamation, vil vi gerne høre fra dig med det samme, du kan rette henvendelse til os pr. telefon eller senest 24 timer efter levering /afhentning af din catering. Dette skal ske pr. mail
- Vi vil altid tage en konstruktiv tilbagemelding ang. reklamation til efterretning - alle kan lærer af sine fejl
Opdager du fejl ved varen, har fået leveret en forkert vare, eller viser varen sig på anden måde at være mangelfuld, skal du reklamere til samarbejdspartneren/udbyderen inden for rimelig tid. Det betyder, at du skal rette henvendelse til samarbejdspartneren/udbyderen pr. e-mail eller telefon og gøre opmærksom på problemet hurtigst muligt.

Klager over utilfredsstillende oplevelser skal rettes til samarbejdspartneren. Dog vil vi hos www.thefood.dk gerne høre fra dig, hvis du har haft en sådan oplevelse hos en af vore samarbejdspartnere, så vi kan reagere på det og være behjælpelige ved en eventuel klagesag. Til brug for evaluering af vores samarbejdspartnere vil vi gerne høre om din oplevelse på info@thefood.dk.

Hverken www.thefood.dk eller vores samarbejdspartnere kan gøres ansvarlige for et beløb, der er større end gavekortet/værdibevisets værdi.
 
Bestilling

- Bestil venligst i god tid for at sikre levering af din bestilling.
- Nogle af datoer er allerede booket. Ring venligst til kundeservice inden bestilling.

- Din værdibevis/deal gælder i 6 måneder efter købsdatoen og derfor skal indløses hos leverandøren inden 6 måneder.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende THE FOOD CATERING. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af THE FOOD CATERING rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra THE FOOD CATERING.

Alle varemærker,tekster samt logoer på hjemmesiden tilhører THE FOOD CATERING.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte marketingafdelingen på adressen info@thefood.dk

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og THE FOOD CATERING kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

THE FOOD CATERING bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men THE FOOD CATERING kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Vi benytter cookies på hjemmesiden. En cookie er en simpel lille tekst fil, som der bliver lagret i din browser. Cookies gør interaktionen mellem brugeren og websiden hurtigere og nemmere. Læs mere om cookies på https://thefood.dk/cookie